XIII niedziela w ciągu roku – trzy podejścia do odejścia

Łk 9,51-62

Stało się zaś w spełnieniu dni...

25 czerwca – gorący wieczór

Mt 8,5-17

Kiedy zaś wszedł On do Kafarnaum...

23 czerwca – poeci Logosu

Mt 7,21-29

Nie każdy mówiący mi „Panie, Panie”...

22 czerwca – wilkołaki

Mt 7,15-20

Uważajcie...

21 czerwca – droga i brama

Mt 7,6.12-14

Nie dajcie tego, co święte, psom...

20 czerwca – sąd i odpuszczenie

Mt 7,1-5

Nie sądźcie...

XII niedziela w ciągu roku – Mesjasz po grecku

Łk 9,18-24

I stało się...

18 czerwca – dokładanie

Mt 6,24-34

Nikt nie może dwóm panom służyć...

17 czerwca – niespożyte skarbce

Mt 6,19-23

Nie skarbcie sobie skarbców...

16 czerwca - Ojciec chleba

Mt 6,7-15

Modląc się nie bełkoczcie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS