14 czerwca

Mt 5,43-48

Usłyszeliście...

13 czerwca – przeciwieństwo i zastępstwo

Mt 5,38-42

Usłyszeliście...

XI niedziela w ciągu roku – dar łez

Łk 7,36-50

Zapytał zaś Go ktoś...

10 czerwca – wolność widzenia

Mt 5,27-32

Usłyszeliście...

9 czerwca

Mt 5,20-26

Mówię bowiem wam...

8 czerwca – poprawne prawo

Mt 5,17-19

Nie prawcie...

7 czerwca – mądra sól

Mt 5,13-16

Wy jesteście sól ziemi...

6 czerwca – żebractwo i Królestwo

Mt 5,1-12

Zobaczywszy zaś tłumy, wstąpił na górę...

2 czerwca – składanie składania

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

1 czerwca – o siedmiu braciach i dwóch siostrach Roch Serafiński

Mt 12,18-27

I przychodzą do Niego Saduceusze...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS