25 lutego – zmartwychwstanie Łazarza

Łk 16,19-31

Pewien człowiek zaś był bogaty...

24 lutego – Syjon i Tabor

Mt 20,17-28

I wstępując Jezus do Jerozolimy, przyjął dwunastu...

23 lutego – klucz poznania i trzy razy Jeden

Mt 23,1-13

Wtedy rzekł Jezus tłumom i uczniom swoim...

20 lutego – w miarę miło

Mt 5,43-48

Usłyszeliście...

19 lutego – sprawiedliwa wymiana darów

Mt 5,20-26

Mówię bowiem wam...

18 lutego – poznanie ojca i syna

Mt 7,7-12

Proście i będzie wam dane...

17 lutego – królowa, ryba i logos

Łk 11,29-32

Skoro tłumy gromadziły się, począł mówić...

16 lutego – chleb który nadchodzi

Mt 6,7-15

Modląc się nie bełkoczcie...

15 lutego – Król i żebrak

Mt 25,31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej...

13 lutego – wielkie postne przyjęcie

Łk 5,27-32

I po tych [rzeczach] wyszedł, i zobaczył celnika...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS