17 lutego – królowa, ryba i logos

Łk 11,29-32

Skoro tłumy gromadziły się, począł mówić...

16 lutego – chleb który nadchodzi

Mt 6,7-15

Modląc się nie bełkoczcie...

15 lutego – Król i żebrak

Mt 25,31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej...

13 lutego – wielkie postne przyjęcie

Łk 5,27-32

I po tych [rzeczach] wyszedł, i zobaczył celnika...

12 lutego – post i karnawał

Mt 9,14-15

Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana...

11 lutego – zgubić duszę

Łk 9,22-25 (+20,21)

Powiedział zaś im...

9 lutego – traduttore traditore?

Mk 7,1-13

I ściągają ku Niemu faryzeusze...

8 lutego – w kółko to samo

Mk 6,53-56

I przeprawiwszy się na ziemię, przyszli do Genezaret...

6 lutego – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I ściągają apostołowie ku Jezusowi...

5 lutego – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS