16 stycznia – odpoczynek nad morzem

Mk 2,13-17

I wyszedł znowu nad morze...

15 stycznia – oryginalne powtórzenie

Mk 2,1-12

I gdy wszedł znowu do Kafarnaum po dniach...

14 stycznia – ręce i nogi

Mk 1,40-45

I ulitowawszy się...

13 stycznia – władza teściowej

Mk 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy, poszli do domu Szymona...

12 stycznia – niemy krzyk

Mk 1,21-28

I wchodzą do Kafarnaum...

11 stycznia – raz powiedział Bóg, co dwa słyszałem

Mk 1,14-20

Zaś po wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei...

druga niedziela po Narodzeniu Pańskim – proLogos (3)

J 1,1-18

Eksegesato...

środa przed Wigilią - milczące Słowo i ofiarowanie łaski

Łk 1,57-66

Elżbiecie zaś wypełnił się czas...

wtorek przed Wigilią Bożego Narodzenia – wielkie uwielbienie

Łk 1,46-56

I powiedziała Maryja...

poniedziałek przed Wigilią Bożego Narodzenia – genetyka czasownika

Łk 1,39-45

...stał się głos...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS