Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Łk 1,26-38

W miesiącu zaś szóstym...

III Niedziela Wielkiego Postu – winna figa

Łk 13,1-9

Przybyli zaś w tym momencie...

sobota II tygodnia Wielkiego Postu – żywot ojca i syna

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego...

piątek II tygodnia Wielkiego Postu – głowa to podstawa

Mt 21,33-46

Innego przykładu wysłuchajcie...

czwartek II tygodnia Wielkiego Postu – zmartwychwstanie Łazarza

Łk 16,19-31

Człowiek zaś któryś...

środa II tygodnia Wielkiego Postu – Syjon i Tabor

Mt 20,17-28

I wstępując...

Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a

Jakub zaś zrodził...

poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu – głębia uwolnienia

Łk 6,36-38

Stawajcie się litościwi...

II Niedziela Wielkiego Postu – wszystkim steruje błyskawica

Łk 9,28b-36

Przyjąwszy Piotra i Jana, i Jakuba...

sobota I tygodnia Wielkiego Postu – w miarę miło

Mt 5,43-48

Usłyszeliście...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS