Piątek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – przyjazne i miłe znajomości

J 15,12-17

Oto jest przykazanie moje...

Czwartek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – miłość na baczność łaska i radość

J 15,9-11

Wedle jako umiłował mnie Ojciec...

Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 15,1-8

Ja Jestem...

Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – przejście

J 14,27-31

Pokój zostawiam wam...

Poniedziałek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – własności słów

J 14,20-26

W owym dniu poznacie...

V Niedziela Wielkanocna roku A

J 14,1-12

Niech się nie trzęsie serce wasze...

sobota IV tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 14,7-14

Jeżeli poznaliście...

Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa

J 10,11-16

Ja Jestem...

czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego – pięta, stopy i głowa

J 13,16-20

Amen, amen mówię wam...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS