V niedziela w ciągu roku B

Mt 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy, poszli do domu Szymona...

sobota IV tygodnia w ciągu roku – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I gromadzą się apostołowie ku Jezusowi...

Święto Ofiarowania Pańskiego – Posłuch i Łaska

Łk 2,22-40

 I kiedy wypełniły się dni ich oczyszczenia...

czwartek IV tygodnia w ciągu roku – sama rózga

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu...

środa IV tygodnia w ciągu roku – patriotyzm

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd, i przychodzi do ojczyzny swojej...

wtorek IV tygodnia w ciągu roku –– dwie dwunastki

Mk 5,21-43

I skoro przeprawił się Jezus...

poniedziałek IV tygodnia w ciągu roku – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

IV niedziela w ciągu roku B

Mk 1,21-28

I przybywają do Kafarnaum...

sobota III tygodnia w ciągu roku – rozmaite pobudki

Mk 4,35-41

I mówi im w owym dniu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS