25 czerwca – gorący wieczór

Mt 8,5-17
Przekład: 

5 Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik, prosząc Go 6 i mówiąc:

„Panie, sługa mój powalony został jest w domu, sparaliżowany, strasznie torturowany!”

7 I mówi mu: „Ja, przyszedłszy, usłużę mu”.

8 I rozsądziwszy, setnik rzekł: „Panie, nie jestem dostateczny, abyś pod mój wszedł dach, lecz jedynie powiedz Logosem i uleczony będzie sługa mój”.

9 I bowiem ja człowiek jestem pod władzą, mający pod sobą żołnierzy. I mówię temu: Wyjdź!  – i wychodzi, i innemu: Przyjdź!  – i przychodzi, i słudze mojemu: Uczyń to!  – i czyni.

10 Usłyszawszy zaś Jezus, zadziwił się i powiedział dołączającym do [Jego] drogi: „Amen mówię wam, u nikogo tak wielkiej wiary w Izraelu nie znalazłem!

11 Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przybędzie, i spoczną z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem, w Królestwie Niebios.

12 Synowie zaś Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność, która na zewnątrz; tam będzie zawodzenie i zgrzytanie zębów”.

13 I powiedział Jezus setnikowi: „Idź, jako uwierzyłeś niech ci się stanie!” I uzdrowiony został sługa jego w godzinie owej.

14 I przyszedłszy Jezus do domu Piotra, zobaczył teściową jego powaloną i gorączkującą.

15 I dotknął jej ręki, i opuściła ją gorączka, i została podniesiona, i służyła Mu.

16 Kiedy zaś stał się wieczór, przynosili Mu opętanych wielu. I wyrzucał duchy Logosem, i wszystkich źle się mających uleczył, 17 aby spełniło się, co rzeczone przez Izajasza proroka, mówiącego: „On słabości nasze wziął i choroby uniósł”.

Uwagi: 

Opis uzdrowienia sługi setnika został już przełożony i skomentowany w przekazach Ewangelii Łukaszowej oraz Janowej.