sobota XII tygodnia w ciągu roku – sługa sług pogan

Mt 8,5-17

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19

Przyszedłszy zaś Jezus...

czwartek XII tygodnia w ciągu roku – poeci Logosu

Mt 7,21-29

Nie każdy mówiący mi „Panie, Panie”...

środa XII tygodnia w ciągu roku – wilkołaki

Mt 7,15-20

Uważajcie...

wtorek XII tygodnia w ciągu roku – droga i brama

Mt 7,6.12-14

Nie dajcie tego, co święte, psom...

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

Łk 1,57-66.80

Elżbiecie zaś wypełnił się czas...

sobota XI tygodnia w ciągu roku

Mt 6,24-34

Nikt nie może dwóm panom służyć...

piątek XI tygodnia w ciągu roku – niespożyte skarbce

Mt 6,19-23

Nie skarbcie sobie skarbców...

czwartek XI tygodnia w ciągu roku

Mt 6,7-15

Modląc się nie bełkoczcie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS