wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa – Septuaginta

Łk 10,1-9

Po tym zaś wyznaczył Pan i innych siedemdziesięciu...

Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła – epilogos

Mk 16,15-20

I powiedział im...

czwartek II tygodnia w ciągu roku – napaść przypadłości

Mk 3,7-12

I Jezus z uczniami Swoimi oddalił się ku morzu...

środa II tygodnia w ciągu roku – szabat na wyciągnięcie ręki

Mk 3,1-6

I wszedł znowu do synagogi...

wtorek II tygodnia w ciągu roku – stworzenie drogi

Mk 2,23-28

I stało się...

poniedziałek II tygodnia w ciągu roku – młoda woda i winna starość

Mk 2,18-22

I byli uczniowie Jana i faryzeusze poszczący...

II niedziela w ciągu roku – zaślubiny

J 2,1-12

I dnia trzeciego...

sobota I tygodnia w ciągu roku – odpoczynek nad morzem

Mk 2,13-17

I wyszedł znowu nad morze...

piątek I tygodnia w ciągu roku – oryginalne powtórzenie

Mk 2,1-12

I skoro wszedł znowu do Kafarnaum po dniach...

czwartek I tygodnia w ciągu roku – ręce i nogi

Mk 1,40-45

I przychodzi ku Niemu trędowaty...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS