4 listopada

Łk 16,1-8

Mówił zaś i do uczniów...

3 listopada

Łk 15,1-10

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy...

31 października – zmarginalizowana arystokracja

Łk 14,12-14

Mówił zaś...

XXXI niedziela w ciągu roku – kilka rozwiązań

Łk 19,1-10

I wchodząc przechodził Jerycho...

29 października

Łk 14,1.7-14

I stało się we wchodzeniu Jego do domu...

27 października – pełnia zdrowia

Łk 13,31-35

W tej godzinie podeszli niektórzy faryzeusze...

26 października

Łk 13,22-30

I podróżował...

25 października – jakie kryją dary kobiety trzy miary

Łk 13,18-21

Mówił więc...

24 października – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający w jednej z synagog...

XXX niedziela w ciągu roku

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych samym sobie posłusznych...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS