26 października

Łk 13,22-30

I podróżował...

25 października – jakie kryją dary kobiety trzy miary

Łk 13,18-21

Mówił więc...

24 października – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający w jednej z synagog...

XXX niedziela w ciągu roku

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych samym sobie posłusznych...

22 października

Łk 13,1-9

Przybyli zaś w tym momencie jacyś [ludzie]...

21 października – pogoda ducha

Łk 12,54-59

Mówił zaś i tłumom...

20 października

Łk 13,49-53

Ogień przyszedłem rzucić...

19 października

Łk 12,39-48

To zaś poznajcie...

18 października

Łk 10,1-9

Po tym zaś wyznaczył Pan i innych siedemdziesięciu...

17 października

Łk 12,13-21

Powiedział zaś ktoś Mu z tłumu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS