15 lutego – Król i żebrak

Mt 25,31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej...

I Niedziela Wielkiego Postu – siłowa próba na słowa

Łk 4,1-13

Jezus zaś pełen Ducha Świętego...

13 lutego – wielkie postne przyjęcie

Łk 5,27-32

I po tych [rzeczach] wyszedł, i zobaczył celnika...

12 lutego – post i karnawał

Mt 9,14-15

Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana...

11 lutego – zgubić duszę

Łk 9,22-25 (+20,21)

Powiedział zaś im...

9 lutego – traduttore traditore?

Mk 7,1-13

I ściągają ku Niemu faryzeusze...

8 lutego – w kółko to samo

Mk 6,53-56

I przeprawiwszy się na ziemię, przyszli do Genezaret...

V niedziela w ciągu roku – poławianie, powołanie, polowanie

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

6 lutego – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I ściągają apostołowie ku Jezusowi...

5 lutego – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS