20 stycznia – szabat na wyciągnięcie ręki

Mk 3,1-6

I wszedł znowu do synagogi...

19 stycznia – stworzenie drogi

Mk 2,23-28

I stało się, że przechodził On w szabat przez uprawy...

18 stycznia – młoda woda i winna dojrzałość

Mk 2,18-22

I byli uczniowie Jana i faryzeusze poszczący...

II niedziela w ciągu roku – zaślubiny

J 2,1-12

I dnia trzeciego zaślubiny stały się...

16 stycznia – odpoczynek nad morzem

Mk 2,13-17

I wyszedł znowu nad morze...

15 stycznia – oryginalne powtórzenie

Mk 2,1-12

I gdy wszedł znowu do Kafarnaum po dniach...

14 stycznia – ręce i nogi

Mk 1,40-45

I ulitowawszy się...

13 stycznia – władza teściowej

Mk 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy, poszli do domu Szymona...

12 stycznia – niemy krzyk

Mk 1,21-28

I wchodzą do Kafarnaum...

11 stycznia – raz powiedział Bóg, co dwa słyszałem

Mk 1,14-20

Zaś po wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS