12 lutego – post i karnawał

Mt 9,14-15

Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana...

11 lutego – zgubić duszę

Łk 9,22-25 (+20,21)

Powiedział zaś im...

9 lutego – traduttore traditore?

Mk 7,1-13

I ściągają ku Niemu faryzeusze...

8 lutego – w kółko to samo

Mk 6,53-56

I przeprawiwszy się na ziemię, przyszli do Genezaret...

6 lutego – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I ściągają apostołowie ku Jezusowi...

5 lutego – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

4 lutego – czy każdy kij ma dwa końce?

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu, i począł ich posyłać po dwóch...

3 lutego – patriotyzm i niemoc

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd, i idzie do ojczyzny swojej...

1 lutego – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

30 stycznia – rozbudzenie

Mk 4,35-41

I mówi im tamtego dnia, kiedy stał się wieczór...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS