V niedziela w ciągu roku – poławianie, powołanie, polowanie

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

6 lutego – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I ściągają apostołowie ku Jezusowi...

5 lutego – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

4 lutego – czy każdy kij ma dwa końce?

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu, i począł ich posyłać po dwóch...

3 lutego – patriotyzm i niemoc

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd, i idzie do ojczyzny swojej...

1 lutego – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

IV niedziela w ciągu roku – łaska i prawda

Łk 4,21-30

Począł zaś mówić do nich...

30 stycznia – rozbudzenie

Mk 4,35-41

I mówi im tamtego dnia, kiedy stał się wieczór...

29 stycznia – królewski sen o przybytku

Mk 4,26-34

I mówił...

28 stycznia – zmysły i miara

Mk 4,21-25

I mówił im...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS