22 września – szukanie zguby

Łk 9,7-9

Usłyszał zaś Herod...

20 września – bliscy krewni

Łk 8,19-21

Przystali zaś do Niego...

19 września – dookoła głowy

Łk 8,16-18

Nikt zaś lampę zapaliwszy...

17 września – logos, dobro i piękno

Łk 8, 4-15

Skoro zaś schodził się tłum liczny...

16 września – następstwo służby

Łk 8,1-3

I stało się w następstwie...

13 września

Łk 7,11-17

I stało się...

10 września – próba w pełni

Łk 6,43-49

Nie jest bowiem drzewo piękne...

7 września – potrzeba pociechy

Łk 6,20-26

I On, podniósłszy oczy swoje...

6 września – żółte stłumienie

Łk 6,12-19

Stało się zaś w tych dniach...

5 września – bezmyślne rozumowania

Łk 6,6-11

Stało się zaś w inny szabat...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS