12 stycznia – niemy krzyk

Mk 1,21-28

I wchodzą do Kafarnaum...

11 stycznia – raz powiedział Bóg, co dwa słyszałem

Mk 1,14-20

Zaś po wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei...

Niedziela Chrztu Pańskiego – Jak wam się podoba?

Łk 3,15-16.21-22

Stało się zaś w ochrzczeniu całego ludu...

9 stycznia – galilejska lawa

Mk 6,45-52

 I zaraz przymusił uczniów Swoich...

8 stycznia – grządki owiec

Mk 6,34-44

I wyszedłszy [z łodzi], zobaczył liczny tłum...

druga niedziela po Narodzeniu Pańskim – proLogos (3)

J 1,1-18

Eksegesato...

Niedziela Świętej Rodziny – świąteczna rodzinna rozmowa

Łk 2,41-52

I podróżowali rodzice Jego...

środa przed Wigilią - milczące Słowo i ofiarowanie łaski

Łk 1,57-66

Elżbiecie zaś wypełnił się czas...

wtorek przed Wigilią Bożego Narodzenia – wielkie uwielbienie

Łk 1,46-56

I powiedziała Maryja...

poniedziałek przed Wigilią Bożego Narodzenia – genetyka czasownika

Łk 1,39-45

...stał się głos...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS