II Niedziela Wielkiego Postu – wszystkim steruje błyskawica

Łk 9,28b-36

Przyjąwszy Piotra i Jana, i Jakuba...

20 lutego – w miarę miło

Mt 5,43-48

Usłyszeliście...

19 lutego – sprawiedliwa wymiana darów

Mt 5,20-26

Mówię bowiem wam...

18 lutego – poznanie ojca i syna

Mt 7,7-12

Proście i będzie wam dane...

17 lutego – królowa, ryba i logos

Łk 11,29-32

Skoro tłumy gromadziły się, począł mówić...

16 lutego – chleb który nadchodzi

Mt 6,7-15

Modląc się nie bełkoczcie...

15 lutego – Król i żebrak

Mt 25,31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej...

I Niedziela Wielkiego Postu – siłowa próba na słowa

Łk 4,1-13

Jezus zaś pełen Ducha Świętego...

13 lutego – wielkie postne przyjęcie

Łk 5,27-32

I po tych [rzeczach] wyszedł, i zobaczył celnika...

12 lutego – post i karnawał

Mt 9,14-15

Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS