2 marca – sprawa poprawek

Mt 5,17-19

Nie prawcie...

1 marca – rachunek sumienia

Mt 18, 21-35

Wtedy podszedłszy, Piotr powiedział Mu:...

29 lutego – Eliasz i jego następcy

Łk 4,24-30

Powiedział zaś...

III Niedziela Wielkiego Postu – winna figa

Łk 13,1-9

Przybyli zaś w tym momencie jacyś [ludzie]...

27 lutego – żywot ojca i syna

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy...

26 lutego – głowa to podstawa

Mt 21,33-46

Innego przykładu wysłuchajcie...

25 lutego – zmartwychwstanie Łazarza

Łk 16,19-31

Pewien człowiek zaś był bogaty...

24 lutego – Syjon i Tabor

Mt 20,17-28

I wstępując Jezus do Jerozolimy, przyjął dwunastu...

23 lutego – klucz poznania i trzy razy Jeden

Mt 23,1-13

Wtedy rzekł Jezus tłumom i uczniom swoim...

II Niedziela Wielkiego Postu – wszystkim steruje błyskawica

Łk 9,28b-36

Przyjąwszy Piotra i Jana, i Jakuba...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS